Deze website is een initiatief van Unispect BV, voor vraagstukkenomtrent veiligheid en gezondheid van werknemers en de rol van dewerkgever omtrent de risico’s van elektromagnetische velden/straling.

Elektromagnetische velden en straling

Elektromagnetische velden (EMV) en straling komen standaard al vanuit de natuur voor (bijv. straling van de zon). Ook kunnen ze kunstmatig worden opgewekt zoals door magnetrons en mobiele communicatiemiddelen (WIFI/GSM/UMTS/LTE). Tevens kunnen ze ontstaan als bijproduct door gebruik van elektrische apparaten (bijv. door lassen en transport van elektriciteit doorhoogspanningskabels).