Werkgever en de RIE

De werkgever dient zoals algemeen geldend, de arbeid van de medewerker “veilig en gezond” te organiseren. Met betrekking tot elektromagnetische straling is dit geregeld in hoofdstuk 6 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Werknemers die in de nabijheid werken van diverse bronnen welke velden/straling veroorzaken, kunnen gezondheidsschade ondervinden als niet de juiste maatregelen worden getroffen.

Indien niet uitgesloten kan worden dat de velden sterker zijn dan de Arbo regels toelaten, moet de blootstelling nader worden beoordeeld (bijv. middels metingen). De werkgever middels de(verdiepende) RIE te inventariseren waar de risico’s liggen en dient deze te evalueren.