Wie zijn we en wat kunnen wij voor u betekenen?

Unispect is een onafhankelijk, veiligheidskundig advies- en inspectiebureau. Onze onderzoeken worden uitgevoerd doorRegister Hoger Veiligheidskundigen.

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij verdiepende onderzoeken (RIE’s) en metingen uitgevoerd om te bepalen waar en welke bronnen aanwezig waren. Samen met de klant wordt er gekeken naar welke praktische maatregelen er genomen kunnen worden, zodoende tot een veilige en gezonde werkplek te komen.

Onze diensten zijn o.a.:

  • Inventarisatie mogelijke bronnen
  • Uitvoeren metingen (in laagfrequente en hoogfrequente gebied)
  • Rapportage inventarisatie en meetresultaten in een
  • verdiepende RIE naar EMV
  • Toetsing verdiepende RIE door kerndeskundige
  • Verhuur/verkoop dosismeters (alleen voor telecom doeleinden)