Zijn elektromagnetische velden en straling schadelijk?

Elektromagnetische velden en straling zijn soms waarneembaar; denk aan licht en warmte. Maar er zijn ook vele soorten die men niet kan waarnemen; denk hierbij aan radiogolven van TV en mobiele telefonie en aan elektromagnetische velden van elektrische apparaten.

Elektromagnetische velden en straling kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers; gezondheidsschade is dus mogelijk door blootstelling. De mate waarin en manier waarop is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte. Vaak uit zich dit in eerste instantie in hoofdpijn en soms ook misselijkheid.